VIALLE LPI DIAGNOSTIKA IR REMONTAS

LPI dujų įrangos naudotojams mes siūlome 5 kartos dujų įpurškimo įrangos aptarnavimą, remontą ir atnaujinimą. Taip pat kviečiame bendradarbiauti su mumis kitas įmones siekdami užtikrinti aukštos kvalifikacijos profesionalų aptarnavimą.

Apie 5 kartos dujų įrangą:

Vialle LPI (Liguid Propane Injection) – tai 5 kartos dujų įranga, paremta tiesioginiu skystos fazės dujų įpurškimu t.y. į cilindrą variklyje patenka skystos, neišgarintos dujos.

Įprastos dujų sistemos, kurios remiasi propano – butano suskystintų dujų išgarinimo principu turi tam tikrų trūkumų, kurių negalima išvengti konstrukciniais metodais. Variklis, dirbdamas esant tokiai kuro tiekimo sistemai, neišvysto savo pilnos galios. Sekvencinis kuro įpurškimas šį trūkumą panaikina. Pirmos arba antros kartos dujų įrangoje, tiekiant dujas pro įsiurbimo kolektorių, buvo naudojami maišytuvai, kurie ribojo oro srauto patekimą į variklį. Kai kuriuose varikliuose oro pakaitinimas kolektoriuose mažino dujų tankį, kas atitinkamai mažino variklio kuro mišinio tankį (liesino kurą). Tokiose sistemose suskystintas dujas įšgarina dujų reduktoriai. Iš jo dujos paduodamos į maišytuvą arba į purkštukus kur pagaminamas degusis kuro mišinys. Tokiose sistemose yra galimas kuro užsidegimas įsiurbimo kolektoriuje – sprogimas. Šis reiškinys gadina variklio įrangą nepaisant esamų papildomų apsaugos priemonių – vožtuvų. Visa tai rodo, kad vienintelis būdas tokių problemų panaikinimui yra skystų dujų įpurškimo sistemų į cilindrus panaudojimas. Toks kuro padavimas ne tik nemažina variklio galios, bet ir prie tam tikrų apkrovų padidina variklio sukimo momentą.

7

Šis efektas pasireiškia dėl to, kad dalis paduodamų skystos fazės dujų į cilindrus spėja išgaruoti. Lyginant su benzino kuro sąnaudomis, tam pačiam variklio galingumui pasiekti reikia apie 20 procentų daugiau dujų kuro, nes dujų energetinė vertė yra mažesnė nei benzino. Visas LPI įrangos veikimas ir kuro dozavimas yra kontroliuojamas elektronikos t.y. kuro įpurškimo impulsų trukmę ir purkštukų atidarymo momentus valdo kompiuteris, kuris sujungtas su benzino elektronine sistema. Originalios automobilio kompiuterio funkcijos nepažeidžiamos, o LPI elektrononės sistemos veikia be priekaištų. Važiavimo parametrai yra tokie pat kaip ir važiuojant benzinu, o prie didesnių apkrovų net geresni. Persijungimas į dujas įvyksta varikliui trumpai padirbus benzinu, nedidinant specialiai variklio apsukų, kaip kitose sistemose. Gamintojų vertinimu, ši dujų įranga yra atsparesnė blogos kokybės dujoms: variklis sudegina visas pašalines kuro priemaišas.

Scroll to Top