Apie OSCAR-N DIESEL dujų įpurškimo sistemą

Ši sistema leidžia automobilio variklį maitinti dviejų kuro rūšių: dyzelino ir dujų mišiniu, kas savo ruožtu leidžia taupyti savo lėšas ir mažina kenksmingų išmetimų į aplinką kiekius.
Ekonominis ir ekologinis efektas labai priklauso nuo paduodamų į variklį dujų, pagerinančių sudegimo procesą, kiekio. Ši dujų įpurškimo sistema yra valdoma kompiuterio, kuris dozuoja dujų padavimą mechaninėse ir elektrononėse dyzelinėse sistemose. Dujos paduodamos į variklį pro oro tiekimo sistemą. Dujos veikia kaip katalizatorius, gerinantis kuro sudegimo procesą, padedantis sudegti beveik visam kuro mišiniui.
Daugumos dyzelinių variklių kuro sudegimo lygis yra 75-85%, o likęs kuras sudega išmetimo sistemoje arba išmetamas į išorę juodų dūmų pavidale. Naudojant OSCAR- N DIESEL sistemą, kuro sudegimas pasiekia 95-98%, kadangi esant šiai sistemai, beveik visas dyzelinis kuras sudega su nedideliu dujų kiekiu. Svarbu yra tai, kad ši sistema veikia savarankiškai, lengvai instaliuojama ir tobulinama, nereikalingi jokie variklio pertvarkymai.

Kaip veikia OSCAR-N DIESEL?

Pirmiausiai didelio slėgio dujos paverčiamos mažo, truputį didesnio už atmosferos, slėgio dujomis. Jų padavimą pro elektromagnetinį vožtuvą ir dozavimą valdo procesorius. Šis dozuotas dujų kiekis kartu su oru pro įsiurbimo kolektorių patenka į variklį. Dujų kompiuteris – procesorius efektyviai ir saugiai valdo dujų srautą. Droselinės sklendės padėties, variklio apsukų ir įsiurbiamo oro temperatūros daviklių reikšmės yra pastoviai kontroliuojamos. Kompiuteris, priklausomai nuo variklio apkrovos, koreguoja dujų srautą. Sistemos programavimo darbai yra atliekami nešiojamu kompiuteriu. Pagrindinis elektroninis valdymo blokas visą laiką kontroliuoja ir tiksliai reguliuoja dujų padavimą į dyzelino- oro mišinį. Dujos į variklį patenka pro greitaeigius purkštukus. Valdymo blokas visą laiką analizuoja variklio darbą: t. y. apsukas (RPM), droselinės sklendės padėtį, paduodamo oro temperatūrą, temperatūrą aušinimo sistemoje ir išmetamų dujų temperatūrą. To dėka variklis, priklausomai nuo užprogramuotos įpurškimo sistemos apkrovų krevės, visą laiką gauna optimalų kuro mišinio kiekį. Sistema sureguliuota taip, kad esant maksimaliai variklio apkrovai, dujų įpurškimas ribojamas, kas mažina kuro pereikvojimą. Ši sistema atjungia dujas, kai vyksta stabdymas arba vairuotojas atleidžia akseleratoriaus pedalą, nes yra kontroliuojama droselinės sklendės (TPS) padėtis. Sistema taip pat nutraukia dujų padavimą, kai išmetamų dujų temperatūra pakyla virš normos. Sistema įjungiama ir išjungiama perjungėju, esančiu priekinėje panelėje. Jei baigėsi dujos, sistemos galima ir neišjungti, automobilis pats persijungs į dyzelino įpurškimo sistemą.

Kiek galima sutaupyti su OSCAR-N DIESEL?

Kadangi kuro sudegimo efektyvumas gerėja, tai su OSCAR-N DIESEL sistema mažėja dyzelino sąnaudos. Iš kitos pusės: dėl papildomo dujų kiekio tas pats dyzelino kiekis sukurs didesnę galią ir padidins sukimo momentą. Eksperimentais yra patvirtinta, kad yra sutaupoma 10-20% dyzelino. Renault Master 2,5dCi šimtui kilometrų nuvažiuoti esant normaliom sąlygom, sunaudoja 3- 4 ltr. dujų. Skaitysim, kad 1 ltr. dyzelino kainuoja 3,90 LTL, o dujų: 2,38 LTL. Su įprasta kuro sistema šis automobilis su pilnu 75 ltr. baku nuvažiuoja 700 km., t. y. sunaudoja 10,7 ltr. dyzelino 100- ui km. Vadinasi su pilnu baku dyzelino už 292,50 LTL galima nuvažiuoti 700 km.
Naudojant kuro sistemą su OSCAR-N DIESEL , sunaudojant 75 ltr. dyzelino ir 28 ltr. dujų, galima nuvažiuoti virš 1000 km.
Naudojant tik dyzeliną, 300- am km nuvažiuoti reikės:
300km x 10,7ltr./100km= 32,10 ltr.dyzelino, kas sudaro:
32,10ltr. x 3,90LTL= 125,19LTL.
Todėl nuvažiuoti dyzelinu 1000km kainuos:
700km už 292,50LTL + 300km už125,19LTL= 417,69LTL.
Kad nuvažiuoti 1000km. dyzelinu ir dujomis reikės:
75ltr. dyzelino už 292,50LTL + 28ltr. dujų už 66,64LTL, tuo būdu visa kelionė dyzelinu ir dujomis kainuos: 359,14LTL.
Sutaupoma: 417,69- 359,14 = 59,55LTL. čia neįskaitoma, kad naudojant šią sistemą, padidėja galia iki 30%. Taip pat variklis dirba tyliau ir mažėja jo dilimas.

Dažnai užduodami klausimai

Ar nepakenks varikliui padidėjusi galia?

Ne. Tam, kad gauti maksimalią naudą, variklio stovis turi būti geras. Kadangi su šia sistema variklis degins visą įpurškiamą dyzeliną, sudegimo kameroje nesikaups suodžiai, o variklis dirbs tyliau. Tai reiškia, kad padidės variklio darbo resursas. Juodi išmetimo dūmai, tai nesudegęs kuras. Jei iš variklio išmetami labai juodi dūmai, tai reiškia, kad variklis sudegina kurą neefektyviai. Panaudojus kuro sistemoje dujas, pasiekiamas beveik pilnas kuro sudegimas, sumažėja dūmingumas, padidėja efektyvumas.

Ar galima montuoti šią sistemą į šiuolaikinę elektroninę dyzelinę sistemą?

Taip. Ši sistema turi savo atskirą elektros laidų sistemą, nesurištą su esama automobilyje. Čia patogu tai, kad jei baigėsi dujos ar sugedo dujų sistema, automobilis toliau gali važiuoti dyzelinu.

Ar neperkaista variklis su šia sistema?

Ne. Kadangi gaunama didesnė variklio galia, tai jam nereikia naudoti visos savo galios ir variklis neperkais. Išmetamų dujų temperatūra taip pat nepadidės, nes nebus išmetama nesudegusio kuro likučio, kuriam reikėtų sudegti išmetimo sistemoje.

OSCAR-N DIESEL sistemos komponentai

OSCAR-N DIESEL ECU – elektroninis valdymo blokas.
Complete Harness – elektros laidų pynės.
Changeover Switch – perjungiklis.
Knock sensor – detonacijos daviklis.
Additional TPS sensor – papildomas TPS daviklis.
Exhaust temperature sensor – išmetamų dujų temperatūros daviklis.
Air intake temperature sensor – paduodamo oro temperatūros daviklis.
Coolant temperature sensor – aušinimo skysčio temperatūros daviklis.
CNG or LPG Reducer- vaporizer – CNG arba LPG dujų reduktorius- išgarintojas.
CNG or LPG dry gas filter – garų fazės dujų filtras.
CNR or LPG Injektors – purkštukai.
Gas valve- Solenoid valve – elektromagnetinis dujų vožtuvas.
CNG steel high pressure pipe or LPG Copper pipe – plieninis aukšto slėgio (CNG) arba varinis (LPG) vamzdelis.
Hoses for gas, water, injektors – žarnos aušinimo skysčiui, dujoms.
T- pieces for water conections – trišakiai aušin. skysčiui prijungti.
All other necessary accessories – kiti smulkūs priedai: sąvaržos, tvirtinimo laikikliai, dirželiai, varžtai, veržlės.

antras pirmas

Scroll to Top